ruay หวยบาทละ900 ruay เว็บที่มีระบบล้ำสมัย มั่นคงและจ่ายหนักที่สุด

ruay หวยบาทละ900 ruay เว็บที่มีระบบล้ำสมัย มั่นคงและจ่ายหนักที่สุด

วิธีฝากเว็บหวย ruay

เริ่มแรก คลิกเติมเงินในเว็บ Ruay

 • เลือกบัญชีธนาคารของทางเว็บไซท์
 • โอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเว็บไซท์ จากนั้นกรอกรายละเอียด
 • 1.เลือกธนาคารที่ทำการโอน
 • 2.เลือกช่องทางการโอน เช่น
 • – Mobile Banking การโอนเงินจาก แอพในธนาคาร
 • – ATM การโอนเงินผ่านตู้ ATM
 • 3.จำนวนเงินที่ท่านโอน
 • 4.วันที่ และ เวลาในการโอน (ให้ตรงกับในสลิป ธนาคารจะทำการส่งยอดมาให้ AI ตรวจสอบ เมื่อถูกต้องจะทำการเติมเงินเข้าระบบ อัตโนมัติทันที)
 • ทำการกดยืนยันการแจ้งโอน และ รอระบบ Ruay เติมเงิน 
ruay รวย หวยบาทละ900

วิธีฝากเว็บหวย ruay

เริ่มแรก คลิกเติมเงินในเว็บ Ruay

 • เลือกบัญชีธนาคารของทางเว็บไซท์
 • โอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเว็บไซท์ จากนั้นกรอกรายละเอียด
 • 1.เลือกธนาคารที่ทำการโอน
 • 2.เลือกช่องทางการโอน เช่น
 • – Mobile Banking การโอนเงินจาก แอพในธนาคาร
 • – ATM การโอนเงินผ่านตู้ ATM
 • 3.จำนวนเงินที่ท่านโอน
 • 4.วันที่ และ เวลาในการโอน (ให้ตรงกับในสลิป ธนาคารจะทำการส่งยอดมาให้ AI ตรวจสอบ เมื่อถูกต้องจะทำการเติมเงินเข้าระบบ อัตโนมัติทันที)
 • ทำการกดยืนยันการแจ้งโอน และ รอระบบ Ruay เติมเงิน 
ruay รวย หวยบาทละ900